A Rend alapításának 4. évfordulója

Négy év telt el a Rend megalakulása óta. Négy évvel ezelőtt, ezen a napon, a napéjegyenlőség pillanatában az Alapítók szent esküt fogadtak, és az Új Hajnal Rend küldetése megállíthatatlanul a beteljesedés útjára indult. Bár egész életünkben mindannyian erre az útra készültünk, mégis ez a nap volt a kezdet, mikor álmunk, hogy a jelenlegi romlott világba fényt és reményt hozhatunk, megvalósulni látszott.

Régi és új tagok együtt ünnepeltük 2012-ben e szent napot, emlékezve küldetésünkre, és arra, hogy életünket mindannyian egy magasabb rendű cél szolgálatába állítottuk. Ez volt az első olyan rendezvényünk, melyre a nyilvánosság előtt, érdeklődök, vendégek, és jelöltek társaságában került sor. Az ünnepi eseménynek az egykori Korona kávé- és teaház adott otthont. Az ajtón belépve egyenruhás rendtagok, és rendünk zászlói fogadták a meghívottakat. A helyszínen mintha valamifajta erőtér alakult volna, melyben elszántságunk, nemes törekvésünk és hitünk kimondatlanul is érződött. Miközben a világ forrong, és a káosz mind inkább eluralkodni látszik, egy csapat fiatal összegyűlt, hogy újra kinyilvánítsa szent szövetségét, melyet a sorsközösség, és így a közös cél fon megtörhetetlen testvériségbe.

Döntésünket, hogy a sötétség legnagyobb erőivel szemben is kitartunk, előadások keretében idéztük föl, a vendégek számára is kifejezésre juttatva  a Rend küldetésének esszenciáját. Szóltunk a kezdetekről, az érzésekről és a barátságról, az otthonról és a testvériségről, valamint az egymás és a Rend iránti elkötelezett hűségről. De szóltunk még a kihívásokról is, a jövő próbáiról és a sötétségről, melynek egyetlen célja megfojtani a fényt elveszett világunkban. Szóltunk az Emberről, aki nem válthatja meg önmagát, de mások által megváltatik ő maga is. A szolgálat és az Abszolútummal szembeni alázat az, amire emlékeztünk. (Az előadásokból lehetőség van meghallgatni részleteket a Főhadiszállás rádióműsorunk 9. adásában, valamint a Youtube-on megtekinthető Scheer-Komjáthy Ádám beszéde.)

Az előadások után sor került két rendtagunk kitüntetésére is, elismerve a Rend felé tanúsított hűségüket, és a közös célok előmozdításán való munkálkodást. Nathera egy év kitartó munkájának eredményeként kardhordozóvá avatásban részesült, mely a rend szintjei közül a harmadik fokozat. Leb’lio Atranat pedig az Önzetlenség Érdemrenddel tüntették ki, hálául, amiért saját anyagi javairól lemondva kimagasló mértékben támogatta a Rend költségeit.

A hivatalos program zárása képpen a rendtagokkal körbeálltunk, és elmondtuk mindenkori közös Fohászunkat, kérve hogy a nehéz pillanatokban is „adassék számunkra remény, mely diadalra segít harcunkban”.

A továbbiakban lazítottunk az egyenruhán, és az este is kötetlenebb keretek között folyt. Alkalmunk nyílt a vendégekkel és jelöltekkel beszélgetni, megvitatni az est eseményeit valamint a jelen és jövő kérdéseit. A Rend támogatói az alkalomhoz illő tortával is megleptek minket, melyért ez úton is tisztelet és köszönet illeti őket. Az oldott hangulat pillanatai éreztették összetartozásunk örömét, a könnyedséget, hogy utunk hiába nehézségekkel teli, mégis helyes. Mindannyian éreztük, nincs mitől félnünk a legsűrűbb éjszaka sötétjében sem, hiszen annak, aki az Igazság útján jár, a sorsa nem lehet más, mint a győzelem.

Itt nem lehet hozzászólni.

Tartalomjegyzék