A szokásos csúsztatások

Az elmúlt napokban mindannyiunk kedvenc politikai udvari bolondja, öszödi böszmék ura, akit még sajnos mindig a nevén, és nem a rab számán szólítanak, a “kurva országozós” Gyurcsány Ferenc Nagy Imre kivégzésének a napján tartott beszéde ismét felkavarta a körülötte leült állóvizet.

Nem, nem sütöm el a szokásos dolgokat, hogy miképpen vélekedünk az öszödi beszédről, és igazság beszédnek, vagy ön leleplezésnek tartjuk-e. Mert ez a köreinkben, nyilván nem kérdés, nem hiszünk abban, hogy az öszödi igazság. Ezért, ennek taglalását kihagyom.

A vele eddig kesztyűskézzel bánók is ezzel a beszéddel leírták őt, végleg. Jobbról eddig sem vettük már komolyan, de amikor liberális és baloldali körökből is lesajnálóan nyilatkoznak, akkor úgy gondoltam, hogy muszáj meghallgatni.

Lehetséges, hogy sajátos perverzió, de szeretem a stílusát, sodró, lendületes, szenvedélyes, magával ragadó, meggyőző. Csak, velem szemben, az ő rajongói nem szedik ízeire a beszédet, átsiklanak az apró, vagy adott esetben egyáltalán nem apró hazugságokat és csúsztatásokat, amikre épít a beszédeiben.

Például, a beszéd egyik fajsúlyos része (6:20) amikor Szent István Imre herceghez szóló intelmeiből idéz:

Emlékszem, mit mondott István, tudják Imre herceghez. Nyavajás jobboldali, teketóriázók, remegő hanggal, minthogy ha csak maguk hordoznák a nemzeti lelkiismeretét hivatkoznak Istvánra, mikor egy átkozott szót nem ismernek belőle. Mert mit mondd István? Hogy “az egy nyelvű, egy szokású ország gyenge és esendő”.
Mi értjük István, ezek meg, a mostani hatalmasok, akik csak azt hiszik, hogy csak akkor vagyunk magyarok, ha keresztény-konzervatív módon gondolkodunk. Ezek semmit nem értenek. Ezek Szent Istvánoznak, és közben pedig Belzebubként viselkednek. Mi vagyunk Szent István igazi hazafias örökösei! Ti vagytok azok!

Ennél a pontnál főtt le a kávém, és gondoltam fellapozom Szent istván intelmeit, a pontosság kedvéért. Fontos a kontextus, ahonnét idézi, mivel erről Fletó elengánsan hallgatott. A királyi méltóság hatodik helyéről, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló részben található. És, mivel nem szeretnék a kiragadás mocsarába esni, mint a fenti dilettánsunk, én a teljes szakaszt idézem, az ide nem vonatkozó részeket is:

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

Így azért, azt hiszem egészen máshogy hangzanak ezek a mondatok. Főleg, hogy Fletó, mielőtt elgurult volna a gyógyszere, elfelejtette az intelmekben a korábbi 5 pontot elolvasni.

Ha már ez neki nem sikerült, azért címeken rohanjunk már át:

  • A katolikus hit megőrzéséről
  • Az egyházi rend becsben tartásáról
  • A főpapoknak járó tiszteletről
  • A főemberek és vitézek tiszteletéről
  • Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról

És, tudom, hogy barátaim, és társaim is legalább annyira kritikusan nézik az egyháziasult kereszténységet, mint jó magam, mégis, ha már az istváni intelmekről szól valaki, akkor egy mondaton belül erőteljes pofátlanság egyből a kereszténységet és a konzervativizmust szidni, és a saját, szélsőségesen liberális világképüket, a nonplusultraként beállítani.

Arról, nem is szólva, hogy az először, rossz kontextusban idézett mondatok, a vendégekkel, az együttélő népekkel kapcsolatban hangzott el. Úgy érzem, hogy ezt egy olyan történelmi háttérrel, amivel rendelkezünk, Európa első, vallásszabadságot garantáló országában ilyen blőd elferdített mondatokkal operálni, ez tényleg a legalja.

Ami még ezzel kapcsolatban nem fér a fejembe, hogy ha ők nagy liberálisok, miért fáj nekik a keresztény-konzervatív világkép, amire a beszéd alatt végig szórja az átkokat. Próbálja ezt összemosni a monstani miniszterelnökkel. Akit, egy pillanatig sem szeretnék védeni, sőt. Tudjuk mindannyian, hogy ő mennyire keresztény

Érdekes, és bizarr dolog Nagy Imre halálának napján Kádárt mentegetni, és arról beszélni, hogy a diktatúrát emberszerűvé tenni. “Kádárnak volt bátorsága szabadabb levegőt csempészni a diktatúra, egyébként dohos és bűzös falai közé ás milliók ügy érezték, hogy egyre jobban élnek.”

Nos, igen, így is fel lehet fogni az ország első IMF hitelfelvételét. Ez a baloldal hazafisága. Már csak az nem fér a fejembe, hogy hogyan jön neki össze Kádár János, Nagy Imre és Szent István szellemisége.

Az említett intelmek forrása: mek.oszk.hu

Itt nem lehet hozzászólni.

Tartalomjegyzék