CSATLAKOZÁS

A Rend nem tömegmozgalom, nem párt, nem politikai célú kezdeményezés. Nem célja a jelenlegi társadalom  “megmentése”, és nem célja a minden áron való látszatkeltés sem. Ebből következik, hogy nem végzünk toborzó tevékenységet, és nem veszünk be soraink közé akárkit, csak azért, hogy nagy tömeg hatását keltsük. A Rend teljes értékű tagjai közé csak egyféleképp lehet bekerülni: meghívásos alapon.

Tiszteletbeli tagságot (honoris) az a kortárs, közéletben tevékenykedő magyar személy kaphat, aki valamelyes területen kiemelkedő szinten segítette azokat a célokat, melyek a Rendnek is céljai.

Pártoló tagnak (comes) bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy szeretné kifejezni szimpátiáját velünk, és hajlandó alávetni magát minimális elvárásoknak.

Ennek kritériumai a maximális diszkréció, és belső információink, szokásaink, terveink kiadásának mellőzése még a közeli barátoknak vagy hozzátartozóknak sem! Elvárás, hogy ritka esetekben, mikor egy testvérünknek, vagy a Rendnek segítségre van szüksége, a pártoló hajlandó legyen ebben segítő kezet nyújtani. Ennek formái járműves szállítás, szállás, és hasonlók. Valamint elvárás még, hogy évente néhány alkalommal megrendezésre kerülő találkozóinkon, rendezvényeinken megjelenni szíveskedjék. Belső filozófiánk, tanaink csak korlátozott szinten állhatnak a rendelkezésére. Amit nyújtani tudunk pártolóinknak, az a közösségi életben való részvétel, tagjainkkal való megismerkedés, exkluzív metafizikai előadásaink és írott anyagaink, valamint annak dicsősége, hogy hozzájárult, ha csak kicsivel is, azokhoz az akciókhoz, melyeket véghez viszünk. Ezenfelül mindenképpen várhat segítséget nehéz helyzetekben a Rendtől – annak mércéje szerint, hogy Ön mennyit segített nekünk.  Ez a státusz csökkentett felelősséggel, de csökkentett jogokkal is jár.

A teljes értékű tagság (novicius) megszerzése jóval összetettebb.

 Alapfeltétel a mértéktartó életvitel. Az alkohol és kábítószer-függőség kizáró ok, ahogyan a kicsapongó, hedonista élet is. Alapfeltétel még ezenfelül a tiszta jobboldali (eredeti, igazi) gondolkodásmód, vagy az annak megismerésére és elfogadására való elhatározás. Alapfeltétel az is továbbá, hogy hagyományainknak, szokásainknak, szabályainknak hajlandó legyen alávetni magát a novicius, amennyiben meg kívánja ismerni tanainkat és utunkat.

Elvárás, hogy minimum 18. életévében járjon, de még ne töltse a 26-ot be. Erre a felső korlátra az-irányú tapasztalataink miatt van szükség, hogy a harmadik X felé közeledve az ember hajlamossá válik túlságosan is megrögzötten ragaszkodni addig kialakult világképéhez, szinte már megváltoztathatatlanul. És ez függetlenül attól alakul ki , hogy az illető világnézete helyes-e, avagy sem. Márpedig körünkben ennek a világnézetnek valamennyit változnia kell mindenképp. A minimum elvárt magasság nőknél 160 cm, férfiaknál 170 cm, elvárás még a relatíve jó megjelenés, kiállás. Mindezekre azért van szükség, mert ha az első vonalakban, a közéletben kíván tevékenykedni egy csoport, akkor nem engedheti meg magának, hogy ne a legjobb arcát mutassa a világnak. Ugyanis ekkor nem csak magát képviseli, hanem egy egész gondolatkört, társadalmi réteget. Ha a jelölt ezeknek a minimális külsőségekbeli elvárásoknak megfelelt, akkor fogjuk megvizsgálni személyiségét.
(Különleges esetekben hajlandóak vagyunk eltekinteni némely kritériumtól, amennyiben a jelentkező bizonyítani tudja, hogy ezt érdemes megtennünk.)

Amennyiben meghívót kap végül valamelyik tagunktól, úgy hozzáférést szerez az oldalon elérhető  “Jelentkezési űrlap”-hoz. Ezen űrlap legfontosabb kérdése az, hogy a jelölt miben tudja segíteni munkánkat, mi az, amit nyújtani tud a közösségnek cserébe a tagsággal járó előnyökért?

Végül egy vagy több személyes találkozón véglegesíthető a tagság, mely attól a perctől kezdve egy jogokkal és kötelezettségekkel járó állandó kapcsolat a novicius és az Ordo között.

Elvárjuk, hogy minél gyakrabban jelenjen meg közösségi tevékenységeinken, akcióinkon, tartsa rendben egyenruháját, tartsa be törvényeinket és szokásainkat, valamint bármilyen konfliktushelyzetben vállalja a kiállást a közösségért. Ezért cserébe fel tudjuk ajánlani számára közösségünk tagságát, a dicsőséget, hogy részese lehet nemes tettek végrehajtásában, valamint védelmet fizikai, szellemi, anyagi veszélyben. Olyanfajta támaszra lelhet, melyet ha megbecsül, egész életében vele lesz. Emellett kiváló lehetőség ez megismerni minket, megtapasztalni, hogy valóban ez az az út, amit keres az illető.

Eskütétel után válhat valóban teljes értékű taggá. (miles) Esküdteknél az elvárások már valóban sokkal magasabbak. Minden héten meg kell jelennie gyűléseinken, részt kell vennie az adott küldetéseken akkor is ha az akár életveszélyes, az élet minden területén be kell tartani morális értékrendünket, és döntéseit eszerint meghozni. Ez kötelessége. Elsőre minden bizonnyal riasztónak hathat ez a szigor, de egy sokkal értékesebb, nemesebb, igazán tartalmas élet lehetősége ez valójában. Tapasztalni kell ezt ahhoz, hogy megérthesse az ember. Cserébe ezt tudjuk nyújtani, és az örök barátságot és testvériséget, amit tagjainktól megkaphat az, aki erre az útra lép. Ez szó szerint egy életre szól. Biztosítani tudjuk a magas szellemi szinten történő képzést – ebben sokéves tapasztalatunk van, és talán mondhatom, hogy választ tudunk adni a kérdésre, mely oly sokakat kínoz:

Miért élek? Miért éljek?

Tartalomjegyzék