Gyakori kérdések

-Mi a szervezet formája?

Szervezetünk formája lovagrend. Ez nagyon fontos. Sem nem mozgalom, sem pedig nem ifjúsági szervezet, párt, vagy egyéb politikai jellegű képződmény. A forma: minden. Azért választottuk a lovagrendi berendezkedést, mert ahhoz hasonló szerepet kívánunk betölteni, mint ami szerepet betöltöttek nagy lovagrendek a történelem során.  Kulturális értékek megőrzése és gyarapítása, a segítségre szorulók támogatása, de legfőképpen őrködés az adott közösség erkölcsi és szellemi princípiumain. Jelenleg őrködni nincs mi felett, mert az ellenkultúra már kiirtotta a nemes élet eszményét, ezért hadat kell viselnünk – kulturális szinten.

-Magatokat akkor lovagoknak tartjátok?

Nem, illetve nem egészen. Belső rendszabályaink szerint jelenleg három illető érdemesült csupán  a lovagi cím viselésére. Mielőtt lovaggá üt rendünk egy tagot, több éves szolgálati idő telik el, ami alatt bizonyítania kell kiválóságát.

-Lovagrendet nem alapíthat akárki, csak az egyház vagy a király.

Ha ez az első gondolatod, legitimista vagy. Sajnos, ha ehhez a nézetedhez mindenképp ragaszkodsz, nincs dolgunk egymással.

Igen, valamikor a régi világban így volt. Azonban a régi világ fenntarthatta magának ezt a jogot, mivel szellemi tekintéllyel rendelkező arisztokráciája volt. Ez az arisztokrácia azonban mára rég elbukott. Nem tudta megmenteni a világot az összeomlástól, így legitimációját és erejét is elvesztette. Egy új elitnek kell létrejönnie, mely elég bölcs ahhoz, hogy az új világ természetes rendjét felépíthesse, és elég erős ahhoz, hogy ezt ki is  tudja harcolni. Az egyházat is ugyanazért nem tekintjük ebben a tekintetben legitimnek, mert tűrték és hagyták, hogy a hagyományos világrend kiforduljon önmagából. Sőt, ehhez mind a mai napig asszisztálnak.

-Nők nem lehetnek lovagok!

Egy ideális világban nem lenne rá szükség, hogy nők akár politikai, akár valódi katonai értelemben csatasorba álljanak. Ahogyan nem is vágynának rá. Azonban eme világ már szétzilálta a családokat, a nőket pedig saját aktivistáiként használta fel a régi világ ellen. Ahhoz, hogy győzelmet arathassunk, nekünk is szükségünk van mindkét nem képességeire.

-Be van a Rend jegyeztetve?

Nem, és nem is lesz, amíg Magyarország államformája köztársaság.

-Miért nem?

A jelenleg regnáló köztársaság ugyanúgy erőszakkal, idegen hatásra született meg, mint az összes azt megelőző köztársaság. Nemzetünk identitásáról idegen, a köztársasági eszmeiség pedig a régi Európa romba döntője és megsemmisítője. Nincsen szükségünk a legitimációjukra. A demokráciát amúgy is elvetjük, egy bejegyzett egyesületben pedig kizárólag demokratikus szabályzat lehet érvényben.

-Mi a szervezet célja?

Tömören:
1. Megtalálni és egyesíteni minden olyan embert az országban, akik ugyanazt a szellemiséget képviselik, mint mi, és ugyanazt a minőséget, hogy egyesíthessük erőinket.

2. Egy központot létrehozni testvériségünknek,  amely a világi, de egyúttal szellemi központja is lehet az Új Hajnal Rendnek.

3. Megvédelmezni társadalmunkat a Sötétséggel szemben, elsősorban az emberek felébresztése által.

Bővebben ITT.

-Neonáci/új-nyilas/rasszista/antiszemita csoportosulás ez?

Nem. De a későbbi félreértések elkerülése végett: nem azért nem vagyunk “nácik”, mert el kívánunk határolódni, vagy nem mernénk vállalni. Azért nem vagyunk “nácik”, mert egyszerűen nem abban a világképben, nem abban az eszmében hiszünk, mint ők.  Nem hiszünk a faji alapú megkülönböztetésben, még akkor sem, ha tény, hogy jelen világ hatalmi struktúráinak élén zsidó dinasztiák uralkodnak, és a közéletet át meg átszövik kapcsolataik és társaságaik. Emiatt az antiszemitizmus jelenségét meg tudjuk érteni, ugyanakkor a józan ítélkezésre intünk mindenkit, és arra, hogy az egyes embereket életútjuk és döntéseik alapján ítéljék meg mindenkor.

-Miért kell egyenruha?

Egység és Rend az, amit képviselni kívánunk ebben a kaotikus korban. Ezt a legnyilvánvalóbb formában: a megjelenésünkben is hangsúlyozni kívánjuk. Ezen kívül összetartozást, fegyelmet képvisel, valamint az esztétikum sem utolsó szempont. Harmadrészt a tagoltság fontos az ember életében. Mikor tagjaink egyenruhát viselnek, az egy külön tudatállapot köznapi életüktől, és olyankor személyükben képviselik magát a lovagrendet.

-Miért fekete az egyenruha? Miért néz ki úgy, mint az SS-é?

A “náci” bélyeget semmiképp se úszhattuk meg. Ha barna, azért, ha szürke, azért, ha zöld – akkor nyilas, ha kék, akkor a kékingesek miatt, valamint beperelnek minket állami szerv színeivel való visszaéléssel, ha terepszínű, akkor sok egyéb nemzeti szervezettel összetéveszthető, és a Honvédséggel. Valamint a korábbi Magyar Királyi Testőrség fekete egyenruhája is alapként szolgált a tervezésnél.

Amikor színt választottunk, mindenképpen méltóságteljes megjelenést kívántunk. A fekete szín az, mely ezt a leginkább képviseli, és ez nem szubjektív állítás, hanem ténykérdés. Ezt igazolja ezer meg ezer köznapi tárgy is.  Döntenünk kellett, és így döntöttünk. Ha pedig valaki veszi a fáradtságot, és elemzi egyenruhánk szabásmintáját és díszítését, akkor rá fog jönni, hogy az egyáltalán nem hasonló az SS-hez, hanem sokkal inkább a régi honvéd egyenruhához.

-Mit jelentenek a jelképeitek? Ezek szabadkőműves jelképek?

Hogy mit jelentenek, arról ITT olvasható bővebben. Van néhány zavart elme, akik mindenhová szabadkőműveseket vizionálnak, de természetesen a vád alaptalan. Egyrészt a Ruvolán kívűl majd’ minden szimbólumunk ősi magyar jelkép. Másrészt ha a háromszög kizárólagosan szabadkőműves szimbólum, akkor meg kéne kérdezni a Katolikus egyházat is a Szentháromságról például.

pater

Arról nem is szólva, hogy jelenleg mi vagyunk az első és eddig egyetlen szervezet, akik nyíltan mernek felszólalni a titkos társaságok ellen. Lám, nem sújtott még agyon minket a mindenhová elérő kezük. Lehet, nem kéne annyira rettegnie mindenkinek, inkább felállni és harcolni.

matrica

-Miért nem használjátok sehol a magyar zászlót? Miért nem piros-fehér-zöld színeket használtok?

A piros-fehér-zöld színeket használni mindenhol: felesleges, és szükségtelen. Nem attól lesz valaki hazafi, hogyha e három színből áll az élete. Magyarország nemzeti színei ezek és ez így helyénvaló, ezt tiszteletben tartjuk. De ez nem jelenti azt, hogy az országon belül minden szervezetnek ezen színekből kellene építkeznie. Egy nemzet- és sorsközösségen belül is különböző utak léteznek, és a mi utunkat a fekete, bíbor, fehér jelképezik tökéletesen.

-Milyen ideológiát vallanak akkor a tagok?

Nem konkrét ideológiát vallunk, sokkal könnyebb úgy behatárolni, hogy a normalitást, a hagyományos és természetes világképet képviseljük az őrültek világával szemben. Azt az értékrendet, ami veleszületett, és minden ember sajátja, de a modern korszellem minden áron megpróbálja átformálni vagy megsemmisíteni azt.

– Hogyan tudok csatlakozni?

Ha elég elszánt vagy, és elolvastad ezt, próbáld itt. 

-Mit tegyek, ha vidéken lakom?

Pest megyén kívül a lefedettségünk még igen alacsony, ezért számíthat rá a jelentkező, hogy sokat fog ingázni, és kevésbé tud (egyelőre) résztvenni a közösség életében. De ha elég elszánt, várjuk sorainkba.

Tartalomjegyzék