Küldetés

A magyar nemzet, mint független, identitását ápoló közösség, jelenleg nem létezik. Különböző érdekcsoportok léteznek csupán, valamint félvak létezésbe süllyedt lakók milliói. Nem áll hatalmunkban helyreállítani az eredeti az állapotot, de nem is célunk.

A jelenlegi társadalmi berendezkedés, a liberális demokrácia most kizárólagos, hatalmasnak és legyőzhetetlennek tűnik. Azonban nem fenntartható rendszer, és miután mindent felélt a múlt kultúrájából, magától meg fog semmisülni. Csak ezután lesz lehetőség – nem helyreállítani, hanem – újraszervezni a magyar közösséget.

Azonban addig is, míg fennáll eme világméretű ellenkultúra, tenni szükséges valamit. Egy olyan lovagi testvériség létrehozása mellett döntöttünk, mely azokat a kívülállókat gyűjti egybe, akik hontalannak érzik magukat ebben a gyarló világban. Olyanokat kívánunk gyűjteni, akik önzetlenek lennének, ha tehetnék, de senki sem értékeli, és akik alkotnának, de nincs kinek.

Olyan testvériséget szervezünk, mely bármikor hajlandó segítséget nyújtani tagjainak, legyen az bármilyen természetű. Ezzel kis méretben helyreállítva az ember eredeti életterét, a Közösséget. Maga a világ ugyan romlott, de hisszük, hogy zárt közösségekben van lehetőség a teljes életre. olyan testvériséget alkottunk meg, mely otthont, stabilitást, biztonságot, lehetőséget a kibontakozásra kíván és tud is nyújtani azoknak, akik alkalmasak rá. Nálunk van mód megélni valódi tapasztalatokat, és nálunk senki nem marad segítség nélkül. Nálunk megtalálhatóak azok akik tanulni akarnak, és azok is, akik tudnak mit tanítani. Rendünk igazi önellátásra törekszik, és valódi tudást képes nyújtani azoknak, akik megküzdenek érte.

Az elmúlt négy és fél év alatt rengeteg eredményt elértünk már és rengeteg kapcsolatra tettünk szert. Minderről a Történet menüpontban található több információ. Csoportunk a létszám ellenében, a minőség  javára szervezte mindig is magát, és igyekszünk minden tevékenységünket maximális profizmussal végezni.

A Balassagyarmaton tartott megemlékezésen

Példát kívánunk mutatni embertársainknak, nem csupán beszélni. A legékesebb példamutatás maga a gyakorlat. Megmutatjuk embertársainknak, mennyivel erősebb és szabadabb az ember, ha összefog. Így vethetjük el biztosan az új korszak magjait.

Tartalomjegyzék